15, Road 5, CityLand ParkHill Ward 10, GoVap, HCMC
(+84) 1900 29 29 44
info@tcgroup.edu.vn

Bạn có sẵn sàng cùng chúng tôi giúp đỡ những chủ doanh nghiệp khác

Kiến tạo cộng đồng Doanh Nghiệp Thịnh Vượng Bằng huấn luyện và xây dựng Hệ thống

Bạn có sẵn sàng cùng chúng tôi giúp đỡ những chủ doanh nghiệp khác

Lời của Ông Graham – CEO của BNI toàn cầu:
Chúng ta không bán quyền Thành viên – chúng ta giúp các chủ Doanh nghiệp thay đổi và phát triển”!
=> NẾU CHÚNG TÔI GIÚP BẠN GIẢI QUYẾT 3 vấn đề:
1. Sự tồn tại và phát triển của Doanh nghiệp
2. Kỹ năng quản lý Doanh nghiệp và Lãnh Đạo!
3. Môi trường tích cực và hỗ trợ nhau phát triển…
=> bạn có sẵn sàng cùng chúng tôi GIÚP ĐỠ những chủ Doanh nghiệp khác…?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *