15, Road 5, CityLand ParkHill Ward 10, GoVap, HCMC
(+84) 1900 29 29 44
info@tcgroup.edu.vn

Bạn là chủ doanh nghiệp, có sản phẩm uy tín, chất lượng và quan tâm tới 5 lợi ích.

Kiến tạo cộng đồng Doanh Nghiệp Thịnh Vượng Bằng huấn luyện và xây dựng Hệ thống

Bạn là chủ doanh nghiệp, có sản phẩm uy tín, chất lượng và quan tâm tới 5 lợi ích.

1. Xây dựng đội ngũ Marketing UY TÍN là các Chủ Công ty khác lên đến 110 người!
2. ĐỘC QUYỀN MARKETING ngành nghề / Sản phẩm của mình tại cộng đồng 110 Thành viên!
3. Được các đồng đội là 109 TV khác giới thiệu cơ hội bán hàng liên tục hàng tuần mà KHÔNG PHẢI TRẢ HOA HỒNG?
4. Học hỏi liên tục Các chương trình Đào tạo kinh doanh, Xây dựng công ty và Sử dụng công cụ Marketing uy tín 35 năm trên 87 Quốc Gia để phát triển Công ty mình?
5. Phát triển MỐI QUAN HỆ bản thân, phát triển uy tín, Phát triển củng cố CHUỖI CUNG ỨNG UY TÍN…


Hãy đến tham dự buổi chia sẻ Xây dựng cộng đồng EDUCATION CHAPTER với tôi theo thông tin dưới đây:
Địa điểm: Lầu 5, 90 Lê Thị Riêng, P Bến Thành, Quận 1.
Thời gian: 14:00 – 16:00!
Gọi số: 0868 77 3939 để đăng ký tham gia!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *